Sunnuntai, Syyskuu 17, 2017, 11:27

Osaaminen on kokemuksen avulla käytäntöön sovellettua tietoa. Osaaminen on siis aina inhimillistä, se on sidottu ihmisiin ja työn tekemiseen. Näiden ominaisuuksiensa takia osaaminen on usein huonosti havaittavissa tai näkyvissä. Se nouseekin selkeämmin esiin organisaation aineettomassa pääomassa, jonka raaka-aine se on. Aineeton pääoma on jalostettua ja konkretisoitua osaamista, joka näkyy esimerkiksi tuotteina, työkaluina tai patentteina.

Osaaminen on kokemuksen avulla käytäntöön sovellettua tietoa. Osaaminen on siis aina inhimillistä, se on sidottu ihmisiin ja työn tekemiseen. Näiden ominaisuuksiensa takia osaaminen on usein huonosti havaittavissa tai näkyvissä. Se nouseekin selkeämmin esiin organisaation aineettomassa pääomassa, jonka raaka-aine se on. Aineeton pääoma on jalostettua ja konkretisoitua osaamista, joka näkyy esimerkiksi tuotteina, työkaluina tai patentteina. 
 
Läpinäkyvyys helpottaa osaamisen jakamisen johtamista

Jos osaamista ja sen kehittymistä aineettomaksi pääomaksi halutaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti ohjata, on johdettava osaajia ja heidän osaamisen jakamistaan. Tämä taas edellyttää, että henkilöiden välisistä osaamisen jakamisista tehdään läpinäkyviä prosesseja – muutenhan niiden etenemistä tai tuloksia on mahdotonta seurata ja arvioida. Kyse on siis karkeasti sanottuna siitä, että ihmisten välisestä puuhastelusta rakennetaan systemaattista toimintaan.

Systemaattisuudella saadaan läpinäkyvyyttä

Kun osaamisen jakaminen suunnitellaan organisaatiotasolla, siitä hyötyvät kaikki. Toteuttajien on helppo toimia, kun he tietävät mitä heiltä odotetaan (tavoitteesta eli jaettavasta osaamisesta sovitaan organisaatiotason tarpeista lähtien), mitä keinoja he jakamisessa käyttävät ja millä aikataululla he etenevät. Etukäteen sovittua prosessia on myös suhteellisen helppo johtaa ja seurata. Läpinäkyvässä prosessissa kaikilla on yhteinen käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä, miksi ja miten.

Systemaattisuudella rakennetaan jatkuvuutta

Ajan myötä systemaattisuudella saadaan kerättyä tietoa ja kokemuksia, joiden varassa osaamisen jakamisen prosesseja voidaan kehittää. Myös henkilöstö tottuu jakamiseen osana työtehtäviään. Osaamisen jakamisesta tulee jatkuvaa, luontevaa toimintaa sen sijaan, että se on normaalin työmäärän päälle silloin tällöin asetettava velvollisuus.

Vähitellen systemaattisuus vahvistaa ja uudistaa organisaation osaamista – ja sen seurauksena aineetonta pääomaa. Johto on koko ajan selvillä siitä, ketkä ovat jakaneet organisaation kannalta olennaista osaamista keskenään, mitä osaamista ja millaisin tuloksin. Tiedot tiimien ja henkilöiden osaamisesta tarkentuvat ja täsmentyvät.


Ei viestejä
(*) Vaaditut kentät
Copyright (c)2018, All Rights Reserved.