Sunnuntai, Syyskuu 17, 2017, 12:15

Osaaminen on inhimillinen, käytännöllinen ja dynaaminen työnteon väline. Siksi siitä syntyy organisaation (lue: siellä olevin ihmisten) osaamisen mittaamisella tai kartoittamisella turhan yksioikoinen ja pysähtynyt kuva. Määrällisen, staattisen datan rinnalle tarvitaan tietoa osaamisen käyttämisestä ja ymmärrystä käyttäjien näkemyksistä.

Osaaminen on inhimillinen, käytännöllinen ja dynaaminen työnteon väline. Siksi siitä syntyy organisaation (lue: siellä olevin ihmisten) osaamisen mittaamisella tai kartoittamisella turhan yksioikoinen ja pysähtynyt kuva. Määrällisen, staattisen datan rinnalle tarvitaan tietoa osaamisen käyttämisestä ja ymmärrystä käyttäjien näkemyksistä. 
 
Osaamisen erilaisten ulottuvuuksien löytäminen numeeristen arviointien takaa on helpompaa kuin ehkä luulisi. Osaamista saadaan visualisoitua, eli tehtyä näkyväksi ja konkreettiseksi, yksinkertaisesti keskustelemalla sen käyttäjien kanssa.

Visualisoinnissa henkilön osaamisesta tai osaamisalueesta rakennetaan maalaisjärkinen kuvaus, ilman syväluotaavaa analyysiä tai asiantuntijajargonia. Mitä vähemmän keskustelussa tukeudutaan valmiisiin kysymyksiin, teemoihin tai osaamisen systematisointeihin, sitä enemmän saadaan esiin henkilökohtaisia, aitoja ja odottamattomiakin näkemyksiä. Visualisointi vaatii siis enemmän kuuntelemista kuin kyselemistä.

Millaisen kuvan visualisointi antaa osaamisesta?

 • käytännöllisen
 • dynaamisen
 • persoonallisen ja yksilöllisen
 • laadullisen


Mitä osaajat kertovat osaamisestaan?

 • mihin sitä käytetään ja sovelletaan
 • mitä tietoja ja taitoja siihen liittyy
 • miten he oppivat sen
 • ketkä hallitsevat sen tai osia siitä, organisaatiossa ja sen ulkopuolella
 • millaisia verkostoja siihen liittyy
 • millaista dokumentaatiota siitä on
 • miten sitä jaetaan
 • mikä sen merkitys on tulevaisuudessa osaajalle, organisaatiolle, kilpailijalle jne.
 • miten sitä kehitetään
 • keillä on kykyjä ja mahdollisuuksia oppia sitä
 • miksi ja miten sitä pitäisi säilyttää, vahvistaa ja uudistaa
 • mitä tahansa, mitä ei osata odottaa eikä ottaa puheeksi

Kuka hyötyy visualisoinnista?

 • Osaajat eli osaamisensa parhaat asiantuntijat. He pääsevät mukaan osaamisen kehittämiseen, mistä lopulta hyötyy koko organisaatio.
 • Johto. Se saa käytännön kokemuksia ja näkökulmia, jotka sparraavat osaamisen strategista kehittämistä.
 • HR. Se saa konkreettista apua esimerkiksi osaamisen jakamisen kehittämiseen.
 • Henkilöstö. Se saa tietää, millaista osaamista ja keillä organisaatiossa on.

Ei viestejä
(*) Vaaditut kentät
Copyright (c)2018, All Rights Reserved.